En antropologisk undersøgelse af brugernes adfærd, oplevelser og interaktion på supercykelstien Avedøreruten (udgivet 2024).