Ny asfalt og belysning på Farumruten

Københavns Kommune udvider Farumruten langs Hillerødmotorvejen.

På strækningen fra Mosesvinget / Pilesvinget til kommunegrænsen udvides supercykelstien Farumruten på begge sider af Hillerødmotorvejen. Der kommer ny belysning på hele strækningen, som er med til at øge sikkerheden og trygheden og gøre det nemmere at benytte cykelstien i den mørke tid.

Anlægsarbejdet er igangsat og vil vare frem til oktober 2022. Arbejdet bliver opdelt i fire etaper og starter i nordgående retning fra Mosesvinget (markeret med orange nedenfor).

Det vil fortsat være muligt at benytte ruten under anlægget, med henvisning til stien på den modsatte side af motorvejen, mens de respektive etaper gennemføres.

Stierne vil fortsat være dobbeltrettede på begge sider af motorvejen, som de har været hidtil. Men under anlægsarbejdet, må der forventes væsentlig mere ’modgående’ trafik på de strækninger, som trafikken i perioder omlægges til. Efterhånden som en etape er færdig, ledes trafikken over på den nye bredere sti, hvor der vil være bedre plads til den dobbeltrettede trafik.

Arbejdet på Farumruten inkluderer

  • Udvidelse af de eksisterende dobbeltrettede cykelstier, så de bliver fire meter brede.
  • Der etableres belysning på hele strækningen for at øge sikkerheden og trygheden samt gøre stien mere anvendelig i den mørke tid. Der anvendes parklamper med et armatur, som koncentrerer belysningen ned på cykelstien og minimerer lyspåvirkning på beplantning og dyreliv, ved siden af cykelstierne.
  • Desuden forbedres afvandingsforholdene på cykelstien for at imødegå de nuværende problemer med at der kan stå vand på cykelstien