Forsøg med afmærkning

I løbet af foråret 2016 tester vi orange afmærkning på Albertslund- og Farumruten. Til efteråret tester vi afmærkning på Ishøjruten.

Flere brugere af Supercykelstierne har udtrykt et ønske om tydeligere markering, at orientere sig efter på ruterne.

I løbet af første halvår 2016 tester vi derfor orange afmærkning med enten en pil eller et Supercykelsti-logo på både Albertslundruten og Farumruten. Afmærkningen skal gøre det lettere at følge Supercykelstien.

I efteråret 2016 tester vi også på Ishøjruten.