Virksomhedssamarbejde

Stimuler cykelfremme i virksomheden sammen med supercykelstierne

Pendlerturen på cykel starter derhjemme og slutter først, når man står på kontoret. Derfor spiller arbejdspladsen en afgørende rolle i at gøre det nemmere for medarbejderne at vælge cyklen som deres transportmiddel til og fra arbejde.

Hvad kan I gøre?
Som arbejdsplads kan man støtte sine medarbejdere til at tage cyklen f.eks. ved at sikre gode (cykel-)faciliteter som omklædningsrum og overdækket og aflåst cykelparkering. Man kan også vise sin opbakning ved at informere nye medarbejdere om muligheden for at tage cyklen og stille elcykler til rådighed i deres første uger i det nye job. Helt lavpraktisk kan man også informere gæster om cykelforhold i mødeindkaldelser eller bestille regelmæssige cykeltjek på arbejds-pladsen til de cyklende medarbejdere.

Ofte skal der ganske lidt til for at få flere til at se cyklen som en mulig transportform til den daglige pendling.

Hvad tilbyder vi?
Har din virksomhed brug for en opdatering af jeres cykelfaciliteter, eller har I brug for vejledning og sparring til at igangsætte cykelfremmende tiltag på arbejdspladsen? Så vil supercykelstierne gerne hjælpe. Vi tilbyder et dialogbaseret samarbejde, som er et gratis, skræddersyet tilbud til jeres virksomhed, som tager udgangspunkt i jeres mål, udfordringer og ambitioner, og som kan tilpasses jeres timing og engagement.  

Hvad får I ud af det?
Sundere medarbejdere, færre sygedage, mindre CO2-udledning fra medarbejdernes transport samt mindre trængsel på vejene omkring arbejdspladsen og på parkeringspladsen er nogle af fordelene ved at få flere medarbejdere op på cyklen. Klik på billedet for oven og hør Sørens historie om, hvad hvilken rolle hans arbejdsplads spiller, når han vælger cyklen til arbejde.  

Hvordan kommer vi i gang?
Kontakt os via mail og skriv gerne lidt om jer, og hvem vi skal kontakte. Så hører I nærmere om, hvordan vi kan samarbejde.