Københavnerruten C98

Supercykelstien Københavnerruten er 11,6 km lang og løber gennem Københavns Kommune.

Københavnerruten forbinder Østerbro med det østlige Amager.

Ruten forventes afsluttet i 2021.

Om Københavnerruten

Københavnerruten er 11,6 km lang og begynder ved Femøren Station. Ruten løber derfra nordpå til Øresund Station og derfra løber den langs Amagerbanen, Uplandsgade og Vermlandsagde frem til Christmas Møllers Plads og videre ind til Amager Boulevard over Langebro. Herfra løber ruten gennem det indre København.

Københavnerruten kobler sig på supercykelstierne Albertslundruten, Frederikssundruten, Farumruten og Allerødruten.

Københavnerruten har fået signaloptimering, bedre belysning, sikkerhed ved busstop, udvidelse af cykelsti, cykelparkering og forbedret sikkerhed i kryds. Derudover ny skiltning, servicestationer samt pumper og afmærkning på ruten.

 

Tiltag på Københavnerruten C98

Københavns Kommune
Signaloptimering for cyklister i flere kryds
Forbedring af sikkerhed ved busstop
Udvidelse af cykelsti på udvalgte strækninger
Etablering af cykelparkering ved busstop
Forbedring af sikkerhed for cyklister i kryds
Etablering af cykelboks i kryds
Ny cykelsti på den tidligere Amagerbane
Forbedret belysning langs Amagerbanen
Cykelsti langs Metroen