Jyllinge-Stenløseruten C76

Supercykelstien Jyllingeruten er 7 km lang og løber gennem Egedal og Roskilde Kommuner og de to byområder Stenløse og Jyllinge.

Ruten forventes at blive indviet i 2020.

Om Jyllingeruten

Jyllingeruten er en radialrute, der kobler sig op på Frederikssundsfingeren. Det er den første rute, der kobler et af de store byområder i Region Sjælland sammen med supercykelstinettet i Region Hovedstaden og samtidig kobler Jyllinge på S-tognettet, med forbedret mulighed for at kombinere cykel og tog.

Jyllingeruten strækker sig fra rundkørsel ved Jyllinge Parkvej i Roskilde Kommune til Stenløse Station i Egedal Kommune.

 

Tiltag på Jyllingeruten C76

I Egedal er der etableret helt ny dobbeltrettet cykelsti langs Krogholmvej, og der etableres en sikker cykelkrydsning ved Ring 6.

I Roskilde har der været dobbeltrettet cykelsti, men der er nu etableret enkeltrettede cykelstier på hver side af Værebrovej og Møllevej og helt ny dobbeltrettet cykelsti forbi Jyllinge Hallen.

Ruten starter ved Jyllinge Centeret og slutter tæt ved Stenløse St., hvor ruten møder Frederikssundsruten. Ruten binder for første gang Jyllinge by op på s-togsnettet, og muliggør kombinationen af s-tog med en 7 kilometers sikker cykeltur.