Lyngbyruten C91

Første etape af supercykelstien Lyngbyruten er 11,7 km lang og forbinder København, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner .

På sigt vil supercykelstien gå hele vejen til Helsingør.

Ruten forventes færdig i 2023.

Om Lyngbyruten

Lyngbyruten er 11,7 km kobler sig på supercykelstien Københavnerruten i København. Ruten skal forbedre rejsehastigheden for pendlere på cykel, og skabe en komfortabel og sikker rute på strækningen mellem København og Lyngby-Taarbæk – og på sigt på strækningen til Helsingør.

Anlægsprojekterne på i København og Gentofte er færdige i 2019, mens ruten forventes indviet som supercykelsti i 2023.

Lyngbyruten løber gennem områder med erhverv, DTU og løber forbi stationer og stoppesteder, som letter kombinationen mellem cyklisme og offentlig transport.

Lyngbyruten i sin helhed vil forbinde beboelsesområder og store arbejdsplader og studiesteder som eksempelvis Velux, Forskerparken, Nordhavn og DTU.

 

Tiltag på Lyngbyrruten C91

Københavns kommune
Gennemførsel af cykelsti ved sideveje
Indsnævring af udkørsler fra sideveje
Udvidelse af cykelsti på udvalgte strækninger

Gentofte Kommune
Gennemførsel af cykelsti ved sideveje
Indsnævring af udkørsler ved sideveje
Nedtællingssignaler for cykler ved lyskryds

Lyngby Taarbæk Kommune
Nedtællingssignaler for cykler ved lyskryds
Sikring af stikryds
Udvidelse af cykelsti på udvalgte strækninger
Ny dobbeltrettet sti øst for Helsingørmotorvejen