Supercykelstier betaler sig!

En ny samfundsøkonomisk analyse har udregnet potentialet af det samlede supercykelstinet på 45 ruter. At tage cyklen til og fra arbejde og uddannelse er ikke bare godt for cykelpendlere, det er også godt for dem som fortsat vælger bil, bus eller tog – og for samfundet som helhed.

I maj 2018 blev en ny samfundsøkonomisk analyse af det samlede net af supercykelstier offentliggjort. Analysen viser, at en investering i alle 45 ruter i supercykelstinettet vil medføre 1 mio. færre bilture årligt, 6 mio. ekstra cykelture årligt og en reduktion i CO2 udslip på 1.500 tons om året. Derudover vil 45 supercykelstier i Region Hovedstaden medføre 40.000 færre sygedage årligt til fordel for både medarbejdere, virksomheder og samfundet.

Den samfundsøkonomiske analyse, som er foretaget af det økonomiske konsulenthus Incentive, fastslår at supercykelstierne har en intern rente på 11 %. Det gør supercykelstierne til et af Danmarks mest rentable infrastrukturprojekter. Til sammenligning har Metro Cityringen en intern rente på 3 %, Femern Bælt-forbindelsen 5,4 % og Herning-Holstebromotorvejen 8,2 %.

Det samlede net af 45 ruter koster i alt 2,2 mia. kr. at anlægge, mens det samfundsøkonomiske overskud beløber sig til 5,7 mia. kr., blandt andet i form af øget sundhed og mindre trængsel.

 

 

På Folkemødet 2018 blev tallene fra den samfundsøkonomiske analyse præsenteret som en quiz under titlen Hvem vil være milliardær? med selveste Hans Pilgaard som vært. Fire ungdomspolitikere gik sammen om at vinde den samlede anlægsudgift på 2,2 mia. kr., som de derefter kunne vælge at investere i supercykelstier og dermed veksle til det samlede samfundsøkonomiske overskud på 5,7 milliarder. Du kan se med her, hvordan det gik deltagerne, da de ringede til en livline. Klik her, hvis du vil se, om de kunne gætte den interne rente, og her hvis du vil se, om de valgte at investere i supercykelstierne.