Cykling uden forhindringer

Hvordan kan vi skabe et bedre flow for cyklister på supercykelstierne? I seneste udgave af Trafik&Veje præsenterer vi evalueringerne af to tiltag med netop det formål: busperroner og nedtællingssignaler.

Der er forskellige løsninger og forslag til, hvordan der skabes den bedst mulige fremkommelighed for cyklister – så cykelturen undgår for mange stop undervejs. Med hvor stor er effekten af de forskellige tiltag? I Samarbejde med Rambøll og COWI har supercykelstisamarbejdet undersøgt effekten af fremrykkede busstop og nedtællingssignaler.

Læs mere om undersøgelsen i det seneste nummer af Trafik&Veje her: