Udskiftning af Sortebro ved Damhussøen

Københavns Kommune udskifter Sortebro ved Damhussøen med en bredere bro.

Udskiftningen sker over to etaper.

Første etape, hvor broen nedtages og kabler omlægges, løber fra på fredag d. 28. juni til 20. juli:

“Der etableres en midlertidig bro ved siden af den gamle bro, hvor fodgængere og kørestolsbrugere kan passere. Cyklister skal i den periode af sikkerhedsmæssige hensyn benytte en midlertidig anlagt cykelsti over Damhusengen, da der ikke er plads til både fodgængere og cyklister på stykket der leder op til broen. (se kortet).”
 
Den anden etape, montering af ny bro, løber fra d. 26. august til 31. oktober:
 
“I perioden mellem de to etaper og under den 2. etape kan både fodgængere, kørestolsbrugere og cyklister benytte den midlertidige bro. (se kort).”
 
For flere detaljer, klik her